jtxiongsao 发表于 2022-12-9 13:11:30

这款指纹锁怎么设置

帮客户安装的,买门自带指纹锁,找不到说明书了,也看不到锁的品牌

开锁8111110 发表于 2022-12-9 22:02:12

*#
1#
长按#
长按*
0#
后面板按键
电源盒下面按键
反正各种试,总能碰到

汇锁鑫智能门锁 发表于 2022-12-9 18:51:10

一般情况下1+#,有的是0+#

丶十九 发表于 2022-12-9 14:03:56

我也想知道,上次也遇到叫帮忙设置,结果白跑一趟

匠芯开换锁 发表于 2022-12-9 14:23:17

上淘宝,搜同款

A曹鑫开锁153 发表于 2022-12-9 14:58:15

步阳门专用指纹锁

新手请教学习 发表于 2022-12-9 15:36:11

是什么品牌的门,?锁才能知道。

A金程锁业 发表于 2022-12-9 16:19:16

https://app.suoyiren.com/public/emotion/face_073.pnghttps://app.suoyiren.com/public/emotion/face_073.pnghttps://app.suoyiren.com/public/emotion/face_073.pnghttps://app.suoyiren.com/public/emotion/face_073.pnghttps://app.suoyiren.com/public/emotion/face_073.pnghttps://app.suoyiren.com/public/emotion/face_073.pnghttps://app.suoyiren.com/public/emotion/face_073.pnghttps://app.suoyiren.com/public/emotion/face_073.pnghttps://app.suoyiren.com/public/emotion/face_073.pnghttps://app.suoyiren.com/public/emotion/face_073.png

追求上进的我 发表于 2022-12-9 17:52:47

https://app.suoyiren.com/public/emotion/face_068.pnghttps://app.suoyiren.com/public/emotion/face_068.pnghttps://app.suoyiren.com/public/emotion/face_068.pnghttps://app.suoyiren.com/public/emotion/face_068.pnghttps://app.suoyiren.com/public/emotion/face_068.pnghttps://app.suoyiren.com/public/emotion/face_068.png

小球 发表于 2022-12-10 08:46:46

https://app.suoyiren.com/public/emotion/face_kankan.png

jjzxjxa 发表于 2022-12-10 17:31:26

通过搜门来搜锁,或许能找到设置方法,或者打售后电话问问。

新手请教学习 发表于 2022-12-10 21:38:08

原装门,加原装锁,查一下。

jtxiongsao 发表于 2022-12-11 18:09:37

开锁8111110 发表于 2022-12-9 22:02
*#
1#
长按#

谢谢,后面通过发女主人找到说明书了,是长按#

BI3NRS 发表于 2022-12-11 19:20:45

现在的锁什么样的都有,没有说明书的让他直接换新https://app.suoyiren.com/public/emotion/face_043.png

开锁师傅 发表于 2022-12-13 07:46:33

挨个试试吧,没有见过
页: [1] 2
查看完整版本: 这款指纹锁怎么设置