A·开锁换锁 发表于 2023-3-10 15:09:05

断桥铝门改个指纹锁

https://pic.suoyiren.com/video/20230310/1678432136538832_336.mp4

哈哈哈zzzz 发表于 2023-3-10 16:56:14

这个断桥锁体又贵感觉质量还不怎么样

新手请教学习 发表于 2023-3-11 08:10:31

这个锁质量怎么样?什么牌子?

浪酒闲茶 发表于 2023-3-11 08:10:33

https://app.suoyiren.com/public/emotion/face_068.pnghttps://app.suoyiren.com/public/emotion/face_068.png

BI3NRS 发表于 2023-3-11 09:02:53

这个可以有,恭喜发财https://app.suoyiren.com/public/emotion/face_068.pnghttps://app.suoyiren.com/public/emotion/face_068.png

王泽翼 发表于 2023-3-11 16:38:47

这个不太好改!锁体型号太多!改孔太深了!不好改https://app.suoyiren.com/public/emotion/face_wulian.png

hzh3333 发表于 2023-3-11 17:26:01

厉害呀!https://app.suoyiren.com/public/emotion/face_068.pnghttps://app.suoyiren.com/public/emotion/face_068.png

新手请教学习 发表于 2023-3-12 08:12:19

这个锁,防水吗?https://app.suoyiren.com/public/emotion/face_071.png

开锁锁锁锁 发表于 2023-3-12 15:11:38

学习一下https://app.suoyiren.com/public/emotion/face_076.png

九月鹰飞 发表于 2023-3-13 07:13:00

防水的太贵,锁体踏马的规格还不一样,烦死

许仁电子安防 发表于 2023-3-14 21:35:34

https://app.suoyiren.com/public/emotion/face_075.png
页: [1]
查看完整版本: 断桥铝门改个指纹锁